"En büyük prensiblerimizden biri yerine getiremeyeceğimiz
sözleri vermemek ve verdiğimiz sözleri tutmaktır"
İsmail Tarman